Ceník

Ceník Služeb

Terapie
 • Cena za sezení individuální (50 minut)            1000 kč
 • Cena za sezení párové (80 minut)                    1600 kč
 • Cena za sezení v angličtině (50 minut)            1300 kč

Supervize

 • Cena za individuální supervizi (50 minut)        1200 kč
 • Cena týmové supervize (50 minut)                   1800 kč
 • Pokud je supervize mimo Písek a není online, počítám si cenu za dopravu. Aktuální cena je 8kč/km + 400 kč za hodinu cesty.

Koučování

 • Cena za koučovácí sezení (50 min)                  2500 kč


Sjednaná konzultace bude nerušeným časem jen pro Vás. 

Nebudete-li se moci dostavit na domluvený čas, pokusím se najít náhradní hodinu.

Nedostavíte-li se a neomluvíte alespoň 24 hodin předem telefonicky, mailem nebo sms zprávou, zaplatíte při dalším sezení náhradu v plné výši. Toto pravidlo je aplikováno ve smyslu rezervace mého pracovního času, který by byl případně poskytnut jinému klientovi. 

Výhody placené terapie

 • Mám kratší objednací doby
 • Nevedu záznamy pro pojišťovny
 • Nepotřebuji Vaše osobní údaje
 • Nepotřebuji doporučení od lékaře

Platba

Platba probíhá v hotovosti vždy po ukončení sezení. Při dlouhodobé spolupráci je možná domluva převodem na účet. Pokud se jedná o skype, platba probíhá na účet po skončení sezení.

Číslo účtu: 2200554429/2010 (Fio banka)