Co nabízím

Poskytované služby

Supervize

Koučování

S čím Vám může terapie u nás pomoci?

 • Zvýšením sebeúcty a sebedůvěry
 • Zvládáním životních etap: krize středního věku, narození dítěte, odchod do důchodu
 • Práce s emocemi (strach, vztek, smutek)
 • Společné hledání smyslu a významu (existenciální otázky)
 • Práce na důležitých vztazích
 • Vyhoření a přepracování
 • Jak pracovat s pornografii, hrami, sociálními sítěmi, když negativně ovlivňují váš život (tzv. nelátkové závislosti)
 • Osobní rozvoj, sebepoznání, práce na vlastních silných, či slabých stránkách

 • Řešením partnerských, manželských a rodinných problémů
 • Práce s vlastní sexualitou, pochopení sebe sama a přijetí
 • Práce s prokrastinací
 • Práce s časem a se sebou samým
 • Zvládání stresu
 • Práce s úzkostmi, obavami, lehkými depresemi
 • Práce s náročnými životními situacemi (vážná nemoc atp.)
 • A řadou dalších témat, která můžete přinést

Pracuji pouze s dospělými klienty.

             Terapie poskytuji také v anglickém jazyce


Supervize

Supervize je důležitou oblastí profesního růstu. Je již běžnou součástí poradenství, psychoterapie a sociální práce, ale i dalších odborných profesí. Supervizor má být průvodcem, který pomáhá klientovi (odborníkovy), týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení problematických situací. Supervize může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Současně může být supervize také modelem učení.

Supervize nabízím jak jednotlivcům, tak i skupinám a organizacím.  


Koučování

Koučování patří mezi metody rozvoje lidského potenciálu. Je založeno na předpokladu, že lidé nejlépe rostou, když jim dáme prostor a povzbudíme jejich osobní aktivitu a úsilí. Zároveň se jedná o podporu a doprovázení a hledání jejich vlastního řešení. Nejedná se o rady, ale osobním a hluboký rozvoj.    

Kde všude je možné se setkat

 • Písek - hlavní pracoviště
 • Skype, Google meets či jiné alternativy